SPARK ORGANIZATION

Spark organizations

creating what you desire and how to achieve it

Intencija je da tu vidimo kako možemo pomoći organuzacijma da bipostigle rezultate koje žele.

za srednje i male poduzetnike, direktori, management = decision makeri

Organizacija– Mijenjamo organizacijsku kulturu da postane efikasnija.

Ključnu razliku uspješnosti čini organizacijska kultura. Kultura se razvija neovisno o tome jesu li organizacije toga svjesne ili ne i u nekim slučajevima nepisana pravila poput onoga „kako ovdje radimo“ stvaraju rezultate koje ne želimo. Za postizanje visoko efikasne organizacije potrebno je transformirati organizacijsku kulturu – način na koji ljudi razmišljaju, uče, surađuju jedni s drugima, rješavaju probleme i donose odluke. Važno je također i uskladiti osobne članova organizacije.

Snažna, zdrava pozitivna organizacijska kultura stvara internu usklađenost i povećava sposobnost organizacije da bude otporna, agilna i prilagodljiva. Ona ima moć angažirati zaposlenike kako bi razvili predanost organizaciji.

Naše tailor made radionice kroz dijalog omogućavaju ljudima da prihvate i promoviraju promjene, razvijaju kolektivnu inteligenciju i angažman oko poslovnih prioriteta i željenih poslovnih rezultata, dok vam kroz HR konzulting pomažemo uspostaviti interni HR odjela kao i procese te razraditi HR strategiju.

Rezultat toga je visoko učinkovita i dugotrajna transformacija organizacijske kulture koja podržava budući uspjeh organizacije.

Riješenja

Tailor made radionice O1

-Kontinuirani proces that follows up plans and builds organization capability to perform better

HR & business konzulting O2

Uvođenje mentorskog programa O3 – creating with you to create people capability

Razvoj vještina i kompetencija O4 – osnaživanje ljude kroz razvoj vještina i kompetencija

Spark leaders & teams

In order to perform better is not only enough to have KPI, vision, mision, strategy… you have to have effective leaders and teams.

Leaders and teams mobilizing – osnažujemo leadere i timove da mobiliziraju ljude

Timovi I LIDERI – Podržavamo lidere i timove u međusobnom razumijevanju i usklađivanju i postizanju izvanrednih rezultata.

Izgradnja timova visokih performansi podrazumijeva promjenu timske dinamike, visoku razinu samosvijesti kao i svijesti o timu te dovoljno hrabrosti da se promijeni ono što je potrebno kako bi tim dostigao sljedeću razinu. Tu je ključna uloga lidera koje osnažujemo kroz leadership programe, kroz individualni  individualni coaching ili executve mentoring.

Nudimo programe poput  SDI timske radionice i timskog coachinga za otkrivanje zajedničkih vrijednosti u timu, razvijanje svijesti o ograničavajućim načinima razmišljanja i ponašanjima koja koče rezultate tima, učenje o načinima  za otkrivanje i transformaciju ograničavajućih dinamika, mjerenje učinka pojedinaca i tima i stvaranje atmosfere u kojoj se članovi tima osjećaju međusobno odgovorni za rezultate koje žele postići.

Kada tim uprave i managementa sudjeluje na našim tailor made radionicama, utjecaj na cijelu organizaciju je vrlo opipljiv.

Riješenja

Individualni coaching T&L1

Executive mentoring P1, T&L6

Timski coaching T&L2

Leadership programi T&L3

Razvojni alati (360, assesment) – talent recognition T&L4

Razvoj vještina i kompetencija T&L5

SDI timska radionica T&L6

Spark leaders & teams

Spark individuals

Spark individuals

In order to be effective in life and on workplace we need to transform, grow and mobilize ourselves/individuals.

Potičemo maksimalno iskorištavanje potencijala pojedinaca i povećanje njihova angažmana.

Izgradnja timova visokih performansi podrazumijeva promjenu timske dinamike, visoku razinu samosvijesti kao i svijesti o timu te dovoljno hrabrosti da se promijeni ono što je potrebno kako bi tim dostigao sljedeću razinu. Tu je ključna uloga lidera koje osnažujemo kroz leadership programe, kroz individualni  individualni coaching ili executve mentoring.

Nudimo programe poput  SDI timske radionice i timskog coachinga za otkrivanje zajedničkih vrijednosti u timu, razvijanje svijesti o ograničavajućim načinima razmišljanja i ponašanjima koja koče rezultate tima, učenje o načinima  za otkrivanje i transformaciju ograničavajućih dinamika, mjerenje učinka pojedinaca i tima i stvaranje atmosfere u kojoj se članovi tima osjećaju međusobno odgovorni za rezultate koje žele postići.

Kada tim uprave i managementa sudjeluje na našim tailor made radionicama, utjecaj na cijelu organizaciju je vrlo opipljiv.

Riješenja

Individualni coaching T&L1

Executive mentoring P1, T&L6

Timski coaching T&L2

Leadership programi T&L3

Razvojni alati (360, assesment) – talent recognition T&L4

Razvoj vještina i kompetencija T&L5

SDI timska radionica T&L6